Oferta formativa

Música en Família

de 0 a 4 anys

Es fa una sessió setmanal de 45 minuts, en la qual l'infant juntament amb un familiar, assoleix els diferents objectius curriculars a través de metodologies actives, és a dir, experimentant la música. S’introdueixen els conceptes bàsics del ritme, la prescriptura musical, es treballa l’educació de l’oïda, l’educació de la veu i s’inicia l’ús dels instruments de percussió definida (tota la família de placa Orff) i no definida (claves, triangles, caixes xineses...). 


INICIACIÓ

 MUSICAL

de 3 a 6 anys

Es fa una sessió setmanal de 45 minuts, en la qual l’alumnat assoleix els diferents objectius curriculars a través de metodologies actives, és a dir, experimentant la música. S’introdueixen els conceptes bàsics del ritme, la prescriptura musical, es treballa l’educació de l’oïda, l’educació de la veu i s’inicia l’ús dels instruments de percussió definida (tota la família de placa Orff) i no definida (claves, triangles, caixes xineses...).

   Música

  Activa

de 6 a 12 anys

És una activitat bonificada que s’adreça a nens i nenes dels 6 als 12 anys i té una durada equivalent als sis cursos de Primària. Es fa una sessió setmanal de 60 minuts en la qual es treballa el Llenguatge musical. A més, tot l’alumnat d’aquesta etapa cursa dues matèries més de caràcter obligatori: lnstrument i Cant coral (30 i 45 minuts setmanals, respectivament). De manera optativa, poden escollir la matèria de Grup instrumental.

Aprenentatge

 avançat

de 12 a 16 anys

És l’etapa consecutiva a Música Activa i s’adreça als nois i noies a partir dels 12 anys i fins als 16 (l’equivalent a Secundària). Es fa una sessió de 60 minuts setmanals de Creació musical. Entenent que a aquesta edat ja tenen uns coneixements importants del Llenguatge musical, s’enfoca l’activitat des del vessant de la composició creativa, és a dir, partint dels interessos que presenta l’alumnat. 

D’aquesta manera, aprenen a dominar l’harmonia i els arranjaments i consoliden l’aprenentatge del Llenguatge musical iniciat en etapes anteriors. Tot l’alumnat d’aquesta etapa cursa, de manera obligatòria, Instrument. De manera optativa poden cursar Cant coral i/o Grup instrumental.


Aprenentatge

 per a joves i adults

a partir de 16 anys

És l’oferta que es dirigeix a joves i adults i que es fa a la carta, és a dir: poden escollir fer qualsevol de les matèries proposades, sense ser obligatori el Llenguatge musical. És, també, la continuïtat per a aquell alumnat que, havent finalitzat l’Aprenentatge avançat, vol seguir fent alguna matèria instrumental.

Conjunt

 instrumental

a partir de 6 anys

Agrupació per poder fer música conjuntament. És una formació musical de nivell inicial i un punt de trobada d’alumnes d’instrument de l’Escola. Es tracta de treballar amb diversos instruments, no només el propi, a partir d’un repertori pensat pedagògicament. Un espai per aprofundir a partir de la pràctica els elements del llenguatge musical i la pràctica en grup.


Coral

per a totes les edats

Conjunt vocal de veus mixtes que treballa un repertori variat de tots els estils però principalment modern. És un espai de trobada per a nois i noies que tenen ganes de cantar en un cor obert, dinàmic i amb ganes de passar-ho bé.

Instrument

per a totes les edats

Es pot triar entre classes de cant, bateria, percussió, saxo, clarinet, flauta travessera, piano, violí, gralla, guitarra clàssica i elèctrica i baix elèctric.

Combo

a partir de 6 anys

Grup petit o mitjà format per diferents instruments que poden ser molt variats, tant clàssics com moderns.